Видео: "Нарушения сна ночные страхи"

Нарушения сна ночные страхи

Վերջին տասնամյակների րնթացքում Հայաստանում բուռն վերելք ապրեց նյարդաքիմիան: Նյարդային համակարգի կենսաբանության առավել նշանավոր նվաճումներից մեկր պետք է համարել ուղեղի կարդիոակտիվ հորմոնների...

Это естественные проблемы, которые со временем проходят. Родители, не высыпаясь вместе с ребёнком, склонны преувеличивать их значение под влиянием собственного нервного напряжения. Но, если нарушения сна носят систематический характер, а видимые объективные причины отсутствуют, это тревожный синдром.

Tags: нарушения сна ночные страхи

Картинки: "Нарушения сна ночные страхи"

нарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхинарушения сна ночные страхи

google.com